SÖNDAGSSKOLA för barn 3-12 år

Vi startar igen den 21 januari!
 
På gudstjänsterna kl.10.00 är barnen först med en liten stund och sedan går de till egna åldersindelade samlingar. 

Vi vill att söndagsskolan ska vara en plats fär barnen får kunskap om kristen tro men också får göra egna gudsupplevelser.