VÄLKOMMEN ATT VARA MED I EN HEMGRUPP

Det är i gemenskapen vi växer som människor och som kristna.
Vi behöver varandra för att upptäcka vem Gud är och vad han gör i våra liv. I en hemgrupp får vi möjlighet att bygga lite djupare relationer och träffas regelbundet för att läsa Bibeln, växa i vår tro, dela livet och be tillsammans. På detta sätt blir hemgruppen ett bra komplement till den större gudstjänsten som vi firar tillsammans i kyrkan.

I en hemgrupp finns det möjlighet att lära känna Jesus, upptäcka Bibeln och utrymme att växa i sina gåvor.
I en hemgrupp finns det plats att hjälpa, stötta och uppmuntra varandra, och dela livet tillsammans.

 

Hemgrupper är en del av församlingens vision och bidrar till att förstärka tillhörigheten i församlingen. Det är ett av de viktigaste redskapen för att erbjuda nära gemenskap, ta hand om nya människor och få församlingen att växa. Hemgruppen ska kunna vara som en ”församling i miniatyr” där allt som kännetecknar församlingen som helhet ingår och på det sättet får vara som en plantskola där man upptäcker och växer i sina gåvor.
En målsättning för hemgruppen är att den ska få med nya människor och att den ska delas när antalet deltagare passerar 10 stycken.              ”Visionen kan sammanfattas i orden: Vårda, Växa och Vinna”


Varje hemgrupp är unik och formas efter de människor som är med i gruppen. Man träffas varannan vecka och då hemma hos varandra på en tid som passar deltagarna. Alla hemgrupper har två utsedda ledare som har till uppgift att hålla ihop gruppen, ta ansvar för samlingarna, samt att vara hemgruppens länk till församlingen och församlingsledningen.
I dagsläget är det 5 hemgrupper igång som består av 2 mansgrupper,
1 kvinnogrupp, 1 familjegrupp och 1 blandad grupp.


När du läser denna korta presentation om hemgrupper så kanske du känner att du vill vara med i en sådan gemenskap. Antingen finns det plats i en befintlig hemgrupp eller så bildas det en ny hemgrupp. En förteckning över vilka grupper, ledare och deltagare som är med i församlingens hemgrupper finns att ta del av.

Vid frågor om hemgrupper kontakta Viktor, Christina eller Hanna som hjälper dig in i en hemgrupp där du kan trivas och känna dig hemma. Även du som inte är medlem i församlingen är välkommen att vara med.


 

Ansvarig för hemgrupperna

Viktor Fransson 0709417333

Christina Larsson 0735270474
Hanna Rimsby 0706242310

Jag vill veta mer om hemgrupper och vill att ni kontaktar mig