Församlingsledningen i Hovslätt består av

Bo-Göran leckström  070 745 03 64
Jan Hörnmark            073 309 80 61
Anders Isacsson        073 041 55 94
Fredrik Storsjö           070 545 63 50
Christina Larsson       073 527 04 74
Maria Hallebo             070 438 63 65
Viktor Fransson          070 941 73 33
Hanna Rimsby            070 624 23 10