Bön på tisdagar

Bön är ju egentligen något väldigt enkelt. Precis som alla människor kan andas så kan alla också be. Men det är inte bara en monolog utan det är en dialog. Bön är ditt samtal med Gud. Genom bön bygger vi upp en relation med Gud. Bön är en möjlighet att kommunicera med Gud och uppleva en förändring på olika sätt.

Genom bön får vi uppleva en gemenskap med Gud.

 

Jesus själv bad och lärde oss att be. Hans liv är ett exempel för oss att följa. 

 

På tisdagar kl 19 har vi samling i kyrkan då vi gemensamt ber för olika böneämnen. Du är varmt välkommen att delta i bönesamlingen.

 

Du kan också använda dig av vårt förbönsformulär för att skicka in ditt böneämne, som vi kan hjälpas åt att be för under denna samling.