Församlingsledningen i Hovslätt består av

Samuel Jonsson         036-196407 (Ansvarig pastor(
Therese Liljeblad        070-643 97 97 (Familjepastor)
Jan Hörnmark             073-309 80 61 (Ordförande)
Anders Isacsson          073-041 55 94
Fredrik Storsjö             070-545 63 50
Christina Larsson        073-527 04 74
Maria Hallebo               070-438 63 65
Viktor Fransson            070-941 73 33
Hanna Rimsby              070-624 23 10
Henrik Edlund               072-7347202

Kontakt sommaren

Om du behöver kontakt med någon från församlingsledningen i sommar. Kontakta då dessa personer under följande veckor:
Vecka 27: 
Hanna Rimsby: 070-6242310 
Henrik Edlund: 072-7347202 
Vecka 28: 
Jan Hörnmark: 073-3098061
Maria Hallebo: 070-4386365
Vecka 29: 
Anders Isacsson: 073-0415594
Vecka 30: 
Fredrik Storsjö: 070-5456350
Vecka 31: 
Viktor Fransson: 070-9417333
Vecka 32: 
Samuel Jonsson: 036-196407
Vecka 33: 
Christina Larsson: 073-5270474 
Viktor Fransson: 070-9417333