VÄLKOMMEN ATT VARA MED I EN HEMGRUPP

Det är i gemenskapen vi växer som människor och som kristna.
Vi behöver varandra för att upptäcka vem Gud är och vad han gör i våra liv. I en hemgrupp får vi möjlighet att bygga lite djupare relationer och träffas regelbundet för att läsa Bibeln, växa i vår tro, dela livet och be tillsammans. På detta sätt blir hemgruppen ett bra komplement till den större gudstjänsten som vi firar tillsammans i kyrkan.

I en hemgrupp finns det möjlighet att lära känna Jesus, upptäcka Bibeln och utrymme att växa i sina gåvor.
I en hemgrupp finns det plats att hjälpa, stötta och uppmuntra varandra, och dela livet tillsammans.

 

Hemgrupper är en del av församlingens vision och bidrar till att förstärka tillhörigheten i församlingen. Det är ett av de viktigaste redskapen för att erbjuda nära gemenskap, ta hand om nya människor och få församlingen att växa. Hemgruppen ska kunna vara som en ”församling i miniatyr” där allt som kännetecknar församlingen som helhet ingår och på det sättet får vara som en plantskola där man upptäcker och växer i sina gåvor.
  


Varje hemgrupp är unik och formas efter de människor som är med i gruppen. Man träffas varannan vecka och då hemma
hos varandra på en tid som passar deltagarna.


När du läser denna korta presentation om hemgrupper så kanske du känner att du vill vara med i en sådan gemenskap. 

Kontakta oss på kyrkan@hovslattpingst.se om du vill veta mer.




 

Jag vill veta mer om hemgrupper och vill att ni kontaktar mig