Vid allvarlig händelse kontakta krisledningsteamet i följande ordning:
 
1.   Samuel Jonsson        036-196407
2.  Jan Hörnmark             073 30 98 061 
3.   Viktor Fransson          070 94 17 333