Om något händer i kyrkan eller dess verksamhet:

Vid allvarlig händelse larma omgående SOS alarm på nummer 112

När behov av kontakt finns kontakta församlingens ledningsgrupp i följande ordning:
 

1.    Jan Hörnmark             073 30 98 061 
2.    Viktor Fransson           070 94 17 333
3.    Maria Hallebo              070 43 86 365